My account |   en

În pragul cetăţii sfinte

Collection Izvor Collection

În pragul cetăţii sfinte

P0230RO

208 pagini  Français English Italiano Español Português Deutsch

Comentarii ale Cărţii Apocalipsei: Dacă această carte este atât de greu de interpretat, înseamnă că se caută să se recunoască personaje, ţări sau evenimente istorice, în loc de a vedea esenţialul, adică descrierea elementelor şi a proceselor vieţii interioare a omului în legătură cu viaţa cosmică

I. Vizită la Patmos – II. Introducere în Apocalipsă – III. Melchisedec şi învăţământul celor două principii – IV. Scrisori către bisericile din Efes şi Smirna – V. Scrisoare către biserica din Pergam – VI. Scrisoare către biserica din Laodicea – VII. Cei Douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru Animale sfinte – VIII. Cartea şi mielul – IX. Cei 144.000 de servitori ai Domnului – X. Femeia şi balaurul – XI. Arhanghelul Mihail zdrobeşte balaurul – XII. Balaurul aruncă apă împotriva femeii – XIII. Fiara care urcă din mare şi fiara care urcă din pământ – XIV. Cina nunţii mielului – XV. Balaurul legat de mii de ani – XVI. Noul cer şi noul pământ – XVII. Cetatea sfântă.
 • A Living Book, Autobiographical Reflections 1
 • Reincarnation (Sunbeam Collection)
 • Harmony
 • Know Thyself: Jnana Yoga - Part 2
 • The Fruits of the Tree of Life - The Cabbalistic Tradition
 • Man's Psychic Life : Elements and Structures
 • The Book of Revelations: a Commentary
 • Angels and other Mysteries of The Tree of Life
 • Daily meditations 1997
 • Daily meditations 2004