My account |   en

1997 Gânduri pentru fiecare zi

Collection Daily meditations

1997 Gânduri pentru fiecare zi

PQ1997RO

383 pagini, 2 fotografii  Français Português English

25 iulie: Ce este destinul ? Este o înlănţuire implacabilă de cauze şi efecte. Dar, numai viaţa biologică, instinctivă, este supusă în mod absolut destinului. Toţi cei care se identifică cu propriul trup fizic, având ca scop principal al vieţii căutarea plăcerilor, a confortului şi a bunurilor materiale, nu pot scăpa de legile destinului. În timp ce, acela care conştientizează faptul că, înainte de toate, este spirit iar prin faptele sale acordă prioritate spiritului lăsând pe pământ urme de lumină, de iubire şi nobleţe, devine din ce în ce mai mult stăpânul propriului său destin. Deci, este clar, nu trebuie să discutăm prea mult despre libertate: acela care va face eforturi zilnice, oferind întâietate spiritului, va scăpa de roata destinului şi va fi cu adevărat liber.

  • Hrani Yoga - The alchemical and magical meaning of nutrition
  • A New Dawn: Society and Politics in the Light of Initiatic Science (2)
  • The Fruits of the Tree of Life - The Cabbalistic Tradition
  • DVD NTSC - Thought needs feeling in order to manifest
  • The Living Book of Nature (purple cover)
  • The Mysteries of Fire and Water
  • Daily meditations 1996
  • Daily meditations 2004
  • Peter Deunov’s Paneurhythmy - Dance movements and musical scores
  • The Life of a Master in the West - NEW EDITION