My account |   en

1997 Gânduri pentru fiecare zi

Collection Daily meditations

1997 Gânduri pentru fiecare zi

PQ1997RO

383 pagini, 2 fotografii  Français Português English

25 iulie: Ce este destinul ? Este o înlănţuire implacabilă de cauze şi efecte. Dar, numai viaţa biologică, instinctivă, este supusă în mod absolut destinului. Toţi cei care se identifică cu propriul trup fizic, având ca scop principal al vieţii căutarea plăcerilor, a confortului şi a bunurilor materiale, nu pot scăpa de legile destinului. În timp ce, acela care conştientizează faptul că, înainte de toate, este spirit iar prin faptele sale acordă prioritate spiritului lăsând pe pământ urme de lumină, de iubire şi nobleţe, devine din ce în ce mai mult stăpânul propriului său destin. Deci, este clar, nu trebuie să discutăm prea mult despre libertate: acela care va face eforturi zilnice, oferind întâietate spiritului, va scăpa de roata destinului şi va fi cu adevărat liber.

  • A Living Book, Autobiographical Reflections 1
  • Reincarnation (Sunbeam Collection)
  • The Fruits of the Tree of Life - The Cabbalistic Tradition
  • Spirit and Matter - how to harmonize them within - DVD NTSC
  • The Living Book of Nature
  • True Alchemy or the Quest for Perfection
  • Daily meditations 2002
  • Daily Meditations 2015
  • Daily Meditations 2019
  • Omraam Mikhaël Aïvanhov, Master of the great FBU - Agnès Lejbowicz