My account |   en

Auraen og menneskets åndelige sentre

Collection Izvor Collection

Auraen og menneskets åndelige sentre Flip through

P0219NO

136 s. 14 ill.  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands Românã

""I tusenvis av år har menneskene gjort alt de kunne for å øke og forsterke opplevelsene og sanseinntrykkene som de fem sansene har gitt dem, og dette spillet på klaviaturet til de fem sansene har de kalt kultur og sivilisasjon. Men er ikke det litt snevert? Uansett hvilken finhetsgrad de fem sansene måtte oppnå, vil de alltid forbli begrenset. De tilhører bare det fysiske planet og vil aldri kunne utforske noe annet enn det. Menneskene vil ikke erkjenne at det finnes andre områder å utforske, andre felter å se, berøre og lukte på. Det er derfor ikke så overraskende at de ikke er i stand til å oppleve nye, større, rikere og mer forfinede sanseinntrykk. Hvert organ er spesialisert. Det fyller en bestemt funksjon og gir bare sanseinntrykk som svarer til dets egen natrur. For å kunne oppleve nye sanseinntrykk, må vi ta i bruk andre organer og høyere sentre som vi også er i besittelse av.""

1. Menneskets evolusjon og utviklingen av de åndelige organene
2. Auraen
3. Solar pleksus
4.Harasenteret
5. Kundalinikraften
6. Chakraene
I Chakrasystemet
II Ajna og Sahasrara
  • 'YOU ARE GODS'
  • Hrani Yoga - The alchemical and magical meaning of nutrition
  • Paneurythmy
  • Under the Dove, the Reign of Peace - 2nd edition
  • Hope for the World : Spiritual Galvanoplasty
  • The Living Book of Nature (purple cover)
  • Daily meditations 2007
  • Daily Meditations 2010
  • Daily Meditations 2017
  • Bringing Symbols to Life - The gymnastic exercises