My account |   en

Cartea magiei divine

Collection Izvor Collection

Cartea magiei divine

P0226RO

207 pagini  Français Deutsch English Italiano Español Português

Adevarata magie, magia divină, constă în faptul de a nu folosi pentru sine, pentru propriul interes, capacităţile, cunoştinţele, puterile pe care am reuşit să le dobândim, ci numai pentru realizarea Împărăţiei Domnului pe pământ

l. Revenirea la practicile magice şi pericolul pe care acestea îl reprezintă
ll. Cercul magic: aura - lll. Bagheta magică - lV. Cuvântul magic - V. Talismanul - Vl. Câte ceva despre numărul 13 - Vll. Luna, astrul magiei
Vlll. Lucrul cu spiritele naturii - lX. Florile, parfumurile - X. Noi facem cu toţii magie - Xl. Cele trei mari legi ale magiei - Xll. Mâna - Xlll. Privirea - XlV. Puterea magică a încrederii - XV. Adevărata magie: iubirea - XVl. Să nu căutaţi niciodată răzbunarea - XVll. Exorcizaţi şi consacraţi obiectele - XVlll. Protejaţi-vă locuinţa
  • A Living Book, Autobiographical Reflections 1
  • The New Year
  • Reincarnation (Sunbeam Collection)
  • The Role of the Mother during Gestation (Sunbeam Collection)
  • Songs of the Fraternité Blanche Universelle
  • The Yoga of Nutrition
  • The Egregor of the Dove or the Reign of Peace
  • Golden Rules for Everyday Life
  • The Faith that Moves Mountains
  • Daily meditations 2006