My account |   en

Cartea magiei divine

Collection Izvor Collection

Cartea magiei divine

P0226RO

207 pagini  Français Deutsch English Italiano Español Português

Adevarata magie, magia divină, constă în faptul de a nu folosi pentru sine, pentru propriul interes, capacităţile, cunoştinţele, puterile pe care am reuşit să le dobândim, ci numai pentru realizarea Împărăţiei Domnului pe pământ

l. Revenirea la practicile magice şi pericolul pe care acestea îl reprezintă
ll. Cercul magic: aura - lll. Bagheta magică - lV. Cuvântul magic - V. Talismanul - Vl. Câte ceva despre numărul 13 - Vll. Luna, astrul magiei
Vlll. Lucrul cu spiritele naturii - lX. Florile, parfumurile - X. Noi facem cu toţii magie - Xl. Cele trei mari legi ale magiei - Xll. Mâna - Xlll. Privirea - XlV. Puterea magică a încrederii - XV. Adevărata magie: iubirea - XVl. Să nu căutaţi niciodată răzbunarea - XVll. Exorcizaţi şi consacraţi obiectele - XVlll. Protejaţi-vă locuinţa
  • The Role of the Mother during Gestation (Sunbeam Collection)
  • Spiritual Alchemy
  • Songs of the Fraternité Blanche Universelle
  • Under the Dove, the Reign of Peace - 2nd edition
  • The Living Book of Nature
  • The Path of Silence
  • Truth: Fruit of Wisdom and Love
  • The Philosopher's stone in the Gospels and in Alchemy
  • The Rainbow -  Size 34 x 100 cm