My account |   en

Cartea magiei divine

Collection Izvor Collection

Cartea magiei divine

P0226RO

207 pagini  Français Deutsch English Italiano Español Português

Adevarata magie, magia divină, constă în faptul de a nu folosi pentru sine, pentru propriul interes, capacităţile, cunoştinţele, puterile pe care am reuşit să le dobândim, ci numai pentru realizarea Împărăţiei Domnului pe pământ

l. Revenirea la practicile magice şi pericolul pe care acestea îl reprezintă
ll. Cercul magic: aura - lll. Bagheta magică - lV. Cuvântul magic - V. Talismanul - Vl. Câte ceva despre numărul 13 - Vll. Luna, astrul magiei
Vlll. Lucrul cu spiritele naturii - lX. Florile, parfumurile - X. Noi facem cu toţii magie - Xl. Cele trei mari legi ale magiei - Xll. Mâna - Xlll. Privirea - XlV. Puterea magică a încrederii - XV. Adevărata magie: iubirea - XVl. Să nu căutaţi niciodată răzbunarea - XVll. Exorcizaţi şi consacraţi obiectele - XVlll. Protejaţi-vă locuinţa
  • Cosmic Moral Laws
  • Hrani Yoga - The alchemical and magical meaning of nutrition
  • On the Art of Teaching, from the Initiatic Point of View (3)
  • Life and Work in an Initiatic School (1)
  • The Egregor of the Dove or the Reign of Peace
  • The Tree of the Knowledge of Good and Evil
  • Daily meditations 2007
  • The Mystic Rose - Window sticker
  • Omraam Mikhaël Aïvanhov, Master of the great FBU - Agnès Lejbowicz
  • The Mystery of Light by Georg Feuerstein