My account |   en

Cartea magiei divine

Collection Izvor Collection

Cartea magiei divine

P0226RO

207 pagini  Français Deutsch English Italiano Español Português

Adevarata magie, magia divină, constă în faptul de a nu folosi pentru sine, pentru propriul interes, capacităţile, cunoştinţele, puterile pe care am reuşit să le dobândim, ci numai pentru realizarea Împărăţiei Domnului pe pământ

l. Revenirea la practicile magice şi pericolul pe care acestea îl reprezintă
ll. Cercul magic: aura - lll. Bagheta magică - lV. Cuvântul magic - V. Talismanul - Vl. Câte ceva despre numărul 13 - Vll. Luna, astrul magiei
Vlll. Lucrul cu spiritele naturii - lX. Florile, parfumurile - X. Noi facem cu toţii magie - Xl. Cele trei mari legi ale magiei - Xll. Mâna - Xlll. Privirea - XlV. Puterea magică a încrederii - XV. Adevărata magie: iubirea - XVl. Să nu căutaţi niciodată răzbunarea - XVll. Exorcizaţi şi consacraţi obiectele - XVlll. Protejaţi-vă locuinţa
  • The High Ideal
  • Cosmic Moral Laws
  • Set of 9 CDs of Mystical Music
  • Melodies of the Master Peter Deunov
  • Only a high ideal brings fulfilment - DVD NTSC
  • The Egregor of the Dove or the Reign of Peace
  • Freedom, the Spirit Triumphant
  • Angels and other Mysteries of The Tree of Life
  • Daily Meditations 2012
  • An encounter with Omraam Mikhaël Aïvanhov