Dagteksten (2000)Dagteksten (2000)

PQ2000NL  

372 pag.  Français Português English Românã

Wie naar een bloem kijkt, heeft over het algemeen alleen maar aandacht voor het uiterlijk daarvan: de vorm, de kleur, de geur. Hij vraagt zich niet af uit welk gebied die bloem komt, welke wezens haar vorm gegeven hebben, of wat wij erover geleerd hebben. Kijk maar eens naar een roos… wat wij een roos noemen, is in werkelijkheid het lichaam van een entiteit die zelf heel ver weg, heel hoog woont. Die entiteit heeft aanvaard om in de vorm van een roos te incarneren, om de mensen te inspireren, hen te helpen, maar waar komt ze eigenlijk vandaan? Uit het gebied van Venus en door naar de roos te kijken en haar geur op te snuiven, kun je je verheffen tot bij die entiteit.
De schepselen en voorwerpen uit de zichtbare wereld stellen degene die weet hoe hij met de gedachte moet werken, in staat om in relatie te treden met de spirituele entiteiten, waarvan zij de overeenkomstige materiële vorm zijn. Goud bijvoorbeeld is een condensatie van het zonlicht en wanneer u een gouden voorwerp in de hand neemt, kunt u via dat voorwerp de entiteiten van de zon raken. Op dezelfde wijze kunt u, door bewust een roos te ruiken, haar te bewonderen en de blaadjes ervan te strelen, in contact treden met de entiteiten uit het gebied van Venus, het gebied van de spirituele liefde en zo wordt uw liefde zuiverder en edeler.
Omraam Mikhaël Aïvanhov"  • Mystical chants
  • Only a high ideal brings fulfilment - DVD NTSC
  • Man's Two Natures, Human and Divine
  • New Light on the Gospels
  • True Alchemy or the Quest for Perfection
  • Harmony and Health
  • The Laughter of a Sage
  • Bringing Symbols to Life - The gymnastic exercises
  • Autobiographical Reflections, Vol 1 & 2
  • The Pentagram Biography Series (5 books)

Syntaxes of research

word1 word2: search on at least one of the two words.
+word1 +word2: search on both words.
"word1 word2": search on the expression between" ".
word*: searches on the beginning of the word, whatever the end of the word.
-word: the word behind - is excluded from the search.