My account |   en

Dagteksten (2002)

Collection Daily meditations

Dagteksten (2002)

PQ2002NL

372 pag.  Français Italiano English Español Românã

Van de morgen tot de avond is het dagelijks leven van de mensen een ononderbroken stroom van activiteiten en bezigheden die hen naar de oppervlakte van hun wezen drijven, waardoor zij aan het einde van de dag merken dat ze het belangrijkste zijn vergeten... Hoe vaak heeft u dat zelf niet ervaren! Om dat patroon te doorbreken, moet u er meerdere keren per dag aan denken even stil te staan: vertoef enkele minuten in stilte, maar in een intense, levende stilte, een stilte waarin uw ziel en uw geest zich tot de Schepper kunnen richten. Door zo uw concentratievermogen regelmatig te oefenen, zult u - tenminste enkele ogenblikken - kunnen ontsnappen aan de druk van het dagelijks leven. Dit vermogen zal een aanwinst blijken voor alle moeilijke momenten die u zult moeten doorstaan. U zult dan merken hoe nuttig het is zich volledig los te kunnen maken van alle zorgen om zo uw gedachten op de goddelijke wereld te richten.

  • The New Year
  • The Mysteries of Yesod - Foundations of Spiritual Life
  • The Key to the Problems of Existence
  • Love and Sexuality - Part 1
  • DVD NTSC - Only a high ideal brings fulfilment
  • What is a Spiritual Master?
  • The Egregor of the Dove or the Reign of Peace
  • Angels and other Mysteries of The Tree of Life
  • Daily meditations 1995
  • Peter Deunov’s Paneurhythmy - Dance movements and musical scores