My account |   en
1

Dagteksten (2009)

Collection Daily meditations

Dagteksten (2009)

PQ2009 NL

391 pag.  English Français Italiano Español Deutsch

13 juli: Dat het noodzakelijk is zoveel wetten te maken om de verhoudingen tussen de mensen te regelen, komt omdat zij nog niet gewend zijn aan de liefde. Als zij zouden weten wat ware liefde is, en daarin leven, zouden ze het niet nodig hebben dat deze wetten hen komen herinneren aan wat ze wel en niet mogen, want ze zullen er spontaan achter komen hoe je in harmonie met elkaar leeft.
Liefde is de enige kracht die de dingen organiseert, ze laat groeien en bloeien. Zodra de liefde in een familie, een gemeenschap of een bedrijf zijn intrede doet, is het niet meer nodig te zeggen: ‘Doe dit, en als je het niet doet, wee je gebeente!’ Allen voeren hun taak met plezier uit. Daar waar de liefde is binnengetreden, is er voor de wet geen plaats meer.
Omraam Mikhaël Aïvanhov

  • Meditation
  • Precious stones, foundations of our inner sanctuary
  • Under the Dove, the Reign of Peace - 2nd edition
  • Freedom, the Spirit Triumphant
  • Cosmic Creation - Union of the Masculine and Feminine
  • Man's Subtle Bodies and Centres
  • The Book of Divine Magic
  • Daily meditations 2003
  • Daily Meditations 2013
  • Daily Meditations 2022