My account |   en

Dagteksten (2011)

Collection Daily meditations

Dagteksten (2011)

PQ2011NL

391 pag.  Français English Italiano Deutsch Português Español Românã

Dagtekst 22 mei:
Erkentelijkheid en dankbaarheid zijn machten die het lichaam ontgiften, gifstoffen neutraliseren, de materie vernieuwen. Dus leer te danken. Herhaal elke dag, meermaals per dag: ‘Dank u, dank u,dank u, dank u, dank u...’
Waarom zijn de mensen zo ondankbaar? Ondankbaar jegens de Schepper, ondankbaar tegenover de hele natuur, ondankbaar tegenover elkaar... Ze onthouden enkel wat in hun dagelijks leven heeft ontbroken of wat hun niet aanstond, dus zien ze niet in waarvoor ze dan wel kunnen bedanken. En toch is er immens veel om voor te danken. De leerling die vooruit wil gaan op het pad van de evolutie,moet leren dankbaar te zijn, want zo zal hij op een dag beschikken over de sleutel tot de transformatie van de materie. Probeer dit goed te begrijpen: als je kunt danken, zal de aard van de elementen die bijdragen tot de samenstelling van je materie anders worden, gevoeliger, subtieler, weerbaarder, en je zult voelen dat je psychische en zelfs je fysieke organen beter gaan werken.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

  • Hrani Yoga - The alchemical and magical meaning of nutrition
  • A New Dawn: Society and Politics in the Light of Initiatic Science (2)
  • The Fruits of the Tree of Life - The Cabbalistic Tradition
  • DVD NTSC - Thought needs feeling in order to manifest
  • The Living Book of Nature (purple cover)
  • The Mysteries of Fire and Water
  • Daily meditations 1996
  • Daily meditations 2004
  • Peter Deunov’s Paneurhythmy - Dance movements and musical scores
  • The Life of a Master in the West - NEW EDITION