De gouden sleutel tot het oplossen van de levensproblemenDe gouden sleutel tot het oplossen van de levensproblemen Flip through

C0011NL  

268 pag.  Français English Deutsch Italiano Español Português

Dit boek toont ons, dat onze persoonlijkheid, de innerlijke kracht waarvan wij ons allen bewust zijn en die ons zo vaak op het verkeerde been zet, beter een dierbare bondgenoot kan worden dan een vijand. In plaats van een op voorhand verloren strijd aan te gaan tegen onze lagere natuur, kunnen we leren deze te beheersen en haar in te zetten om onszelf te verheffen. Terwijl we dat doen, ontdekken we geleidelijk het bestaan van een hogere psychische macht in ons –onze individualiteit– die niet alleen boven alle wisselvalligheden en conflicten verheven is, maar bovendien in staat blijkt deze te transformeren tot innerlijke harmonie en waarachtig broederlijke banden.

I De persoonlijkheid, lagere uiting van de individualiteit
II De mens tussen de persoonlijkheid en de individualiteit – Jnani-yoga
III Geven en nemen. De zon, de maan en de aarde
IV De weg van de individualiteit volgen. Het kwaad is beperkt, maar de goedheid kent geen grenzen
V De individualiteit brengt ons het ware geluk
VI De aard van de persoonlijkheid is niet te veranderen. De betekenis van gisting voor het inwijdingsproces
VII De persoonlijkheid wil haar eigen leven leiden, de individualiteit wil de plannen van de Heer verwezenlijken
VIII Het beeld van de boom – de individualiteit dient de persoonlijkheid te verslinden (I)
IX Twee methoden om aan de persoonlijkheid te werken
X De persoonlijkheid verhindert dat de Hemel zich in ons openbaart
XI Leren zich met de individualiteit te vereenzelvigen
XII De betekenis van het offer in de godsdienst
XIII De persoonlijkheid kan in evenwicht komen dankzij de individualiteit
XIV ‘Geef aan de keizer wat de keizer toekomt.’
XV Als drager van de individualeit dient de persoonlijkheid de nieuwe filosofie te aanvaarden
XVI De individualiteit dient de persoonlijkheid te verslinden (II)
XVII Partners vinden om tegen de persoonlijkheid te vechten
XVIII Hoe meer men afdaalt in de materie, hoe meer men zich beperkt
XIX Leren de innerlijke dieren te temmen
XX Natuur en tegennatuur
XXI De seksualiteit in dienst stellen van de hogere natuur
XXII Het werk van de Universele Broederschap


  • La méditation
  • La respiration, dimension spirituelle et applications pratiques
  • La musique et le chant dans la vie spirituelle
  • Le haut idéal
  • Entrer dans le silence
  • La science de la vie
  • La nourriture, une lettre d'amour du Créateur
  • L'art et la vie
  • L'âme, instrument de l'esprit
  • Verbe divin et parole humaine

Syntaxes of research

word1 word2: search on at least one of the two words.
+word1 +word2: search on both words.
"word1 word2": search on the expression between" ".
word*: searches on the beginning of the word, whatever the end of the word.
-word: the word behind - is excluded from the search.