My account |   en
0

De mens verovert zijn bestemming

Collection Izvor Collection

De mens verovert zijn bestemming Flip through

P0202NL

212 pag.  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Românã Arabic

Waarom word je in een bepaald land of in een bepaald gezin geboren?
Waarom is de een gezond, intelligent, rijk, machtig en beroemd, terwijl de ander juist gehandicapt is of beperkt? Wat is de oorsprong en de betekenis van de banden die je aangaat met anderen, vaak bijna onbewust?… Zelfs wie zich de meest vrije mens waant, ondergaat zijn lot, omdat hij de wetten niet kent, die het beheersen. Door deze wetten aan zijn leerlingen te openbaren, helpt een Meester hen niet alleen om de ingewikkelde draden van het bestaan te ontwarren, maar geeft hij hun alle mogelijkheden om zelf meester te worden over hun lot.

I De wet van oorzaak en gevolg
II ‘U zult het fijne van het grove scheiden’
III Evolutie en schepping
IV Menselijke en goddelijke rechtvaardigheid
V De wet van de overeenkomsten
VI Natuurwetten en morele wetten
VII De wet van de registratie
VIII Reïncarnatie
  • Death and the Life Beyond
  • Life Force
  • Man's Two Natures, Human and Divine
  • The Symbolic Language of Geometrical Figures
  • The Zodiac, Key to Man and to the Universe
  • Truth: Fruit of Wisdom and Love
  • Sons and Daughters of God
  • Daily Meditations 2011
  • The Mystic Rose - Bundle of 5 postcards
  • The Mystery of Light by Georg Feuerstein