My account |   en
0

De nieuwe aarde

Collection Complete Works

De nieuwe aarde

C0013NL

324 pag., foto's, illustraties  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Românã

Veel mensen hebben tegenwoordig behoefte aan praktische methodes om hun spiritualiteit te ontwikkelen. ‘De nieuwe aarde’ beantwoordt aan die vraag.
Het boek bevat een aantal eenvoudige, doeltreffende, spirituele oefeningen, die uit de duizenden voordrachten zijn gepuurd die de Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov in de loop van circa 50 jaren heeft gegeven. Sommige hebben betrekking op ons dagelijks leven, zoals voeding, ademhaling, hygiëne, zuivering, alsmede onze relatie met de natuur en met andere mensen. Andere oefeningen hebben rechtstreeks betrekking op spiritualiteit, zoals meditatie en gebed, de ontwikkeling van onze spirituele centra, onze chakra’s, de aura, het verheerlijkt lichaam enzovoort. Al deze methodes zijn ontleend aan dat immense lichaam van kennis –beter bekend als ‘de wetenschap der Ingewijden’– die voornamelijk tot doel heeft te leiden tot wat ons in de Openbaringen van Johannes is aangekondigd:’een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde.’

I Gebeden
II Het verloop van de dag
III De voeding
IV Het gedrag
V De problematiek van het kwaad
VI Zuiveringsmethoden
VII Menselijke verhoudingen
VIII De verhouding tot de natuur
IX De zon - de sterren
X De kracht van de gedachte
XI De spirituele galvanoplastiek
XII De zonnevlecht
XIII Het Hara-centrum
XIV Werken met het licht
XV De aura
XVI Het verheerlijkt lichaam
XVII Enkele formules en gebeden

Bijlage"
  • Summer Reading Special
  • Calendar 2020: 'Brotherhood, a universal consciousness'
  • Feeding the flame of our spirit - The meaning of sacrifice - DVD NTSC
  • DVD PAL - Prayer and the Value of Community
  • Love your Health - Thematic Letter
  • The True Meaning of Christ's Teaching
  • Youth: Creators of the Future
  • ‘Walk While You Have the Light’
  • The Rainbow - Size 42 x 63 cm