My account |   en

De ware leer van Christus

Collection Izvor Collection

De ware leer van Christus Flip through

P0215NL

208 pag.  Français Deutsch English Italiano Español Português Românã

De complete leer van Chrisus ligt besloten in het gebed dat Hij ons gaf: het ‘Onze Vader’. Omraam Mikhaël Aïvanhov toont dat aan en legt het uit. De natuur brengt op haar eigen prachtige wijze alle elementen van een complete boom tezamen in één nietig zaadje. Jezus deed hetzelfde. Hij nam zijn totale leer en vervatte het in een gebed tot Zijn Vader, in de hoop dat dit zaad zou ontkiemen in onze ziel, erdoor zou worden gevoed en tot volle wasdom zou komen: de volwassen, vruchtbare boom van de Inwijdingsleer, Christus’ ware leer.

I ‘Onze Vader die in de Hemelen zijt’
II ‘Mijn Vader en Ik zijn één’
III ‘Wees volmaakt zoals uw Hemelse Vader volmaakt is’
IV ‘Zoek het Koninkrijk Gods en Zijn Gerechtigheid’
V ‘Op aarde zoals in de Hemel’
VI ‘Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven’
VII ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’
VIII ‘Als iemand u op de ene wang slaat’
IX ‘Waak en bid’
  • The New Year
  • The Mysteries of Yesod - Foundations of Spiritual Life
  • The Key to the Problems of Existence
  • Love and Sexuality - Part 1
  • DVD NTSC - Only a high ideal brings fulfilment
  • What is a Spiritual Master?
  • The Egregor of the Dove or the Reign of Peace
  • Angels and other Mysteries of The Tree of Life
  • Daily meditations 1995
  • Peter Deunov’s Paneurhythmy - Dance movements and musical scores