Egregorul porumbelului păciiEgregorul porumbelului păcii

P0208RO  

160 pagini  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands English Arabic

Pacea nu va veni în lume decât atunci când fiecare fiinţă umană va lucra să o instaleze mai întâi în ea însăşi, în gândurile, sentimentele şi faptele sale

I. Pentru o mai bună înţelegere a păcii – II. Avantajele unificării popoarelor – III. Aristocraţie şi democraţie, capul şi stomacul – IV. Despre bani – V. Asupra repartiţiei bogăţiilor – VI. Comunism şi capitalism, două manifestări complementare – VII. Pentru o nouă concepţie a economiei – VIII. Ceea ce oricare om politic trebuie să ştie – IX. Împărăţia lui Dumnezeu.


  • The New Year
  • The Fruits of the Tree of Life - The Cabbalistic Tradition
  • Calendar 2020: 'Brotherhood, a universal consciousness'
  • Melodies of the Master Peter Deunov
  • DVD PAL - Prayer and the Value of Community
  • A New Humanity Is Rising
  • The Book of Revelations: a Commentary
  • Sons and Daughters of God
  • The Laughter of a Sage
  • Daily meditations 1992

Syntaxes of research

word1 word2: search on at least one of the two words.
word1word2: search on both words.
"word1 word2": search on the expression between" ".
word*: searches on the beginning of the word, whatever the end of the word.
-word: the word behind - is excluded from the search.