My account |   en

Egregorul porumbelului păcii

Collection Izvor Collection

Egregorul porumbelului păcii

P0208RO

160 pagini  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands English Arabic

Pacea nu va veni în lume decât atunci când fiecare fiinţă umană va lucra să o instaleze mai întâi în ea însăşi, în gândurile, sentimentele şi faptele sale

I. Pentru o mai bună înţelegere a păcii – II. Avantajele unificării popoarelor – III. Aristocraţie şi democraţie, capul şi stomacul – IV. Despre bani – V. Asupra repartiţiei bogăţiilor – VI. Comunism şi capitalism, două manifestări complementare – VII. Pentru o nouă concepţie a economiei – VIII. Ceea ce oricare om politic trebuie să ştie – IX. Împărăţia lui Dumnezeu.
  • A Living Book, Autobiographical Reflections 1
  • The New Year
  • Reincarnation (Sunbeam Collection)
  • The Role of the Mother during Gestation (Sunbeam Collection)
  • Songs of the Fraternité Blanche Universelle
  • The Yoga of Nutrition
  • The Egregor of the Dove or the Reign of Peace
  • Golden Rules for Everyday Life
  • The Faith that Moves Mountains
  • Daily meditations 2006