My account |   en

Egregorul porumbelului păcii

Collection Izvor Collection

Egregorul porumbelului păcii

P0208RO

160 pagini  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands English Arabic

Pacea nu va veni în lume decât atunci când fiecare fiinţă umană va lucra să o instaleze mai întâi în ea însăşi, în gândurile, sentimentele şi faptele sale

I. Pentru o mai bună înţelegere a păcii – II. Avantajele unificării popoarelor – III. Aristocraţie şi democraţie, capul şi stomacul – IV. Despre bani – V. Asupra repartiţiei bogăţiilor – VI. Comunism şi capitalism, două manifestări complementare – VII. Pentru o nouă concepţie a economiei – VIII. Ceea ce oricare om politic trebuie să ştie – IX. Împărăţia lui Dumnezeu.
  • Life with the Master Peter Deunov, Autobiographical Reflections 2
  • On the Art of Teaching, from the Initiatic Point of View (3)
  • Songs of the Fraternité Blanche Universelle
  • Man's Two Natures, Human and Divine
  • The Path of Silence
  • The Laughter of a Sage
  • Daily meditations 1997
  • Daily Meditations 2017
  • Peter Deunov’s Paneurhythmy - Dance movements and musical scores