My account |   en

Egregorul porumbelului păcii

Collection Izvor Collection

Egregorul porumbelului păcii

P0208RO

160 pagini  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands English Arabic

Pacea nu va veni în lume decât atunci când fiecare fiinţă umană va lucra să o instaleze mai întâi în ea însăşi, în gândurile, sentimentele şi faptele sale

I. Pentru o mai bună înţelegere a păcii – II. Avantajele unificării popoarelor – III. Aristocraţie şi democraţie, capul şi stomacul – IV. Despre bani – V. Asupra repartiţiei bogăţiilor – VI. Comunism şi capitalism, două manifestări complementare – VII. Pentru o nouă concepţie a economiei – VIII. Ceea ce oricare om politic trebuie să ştie – IX. Împărăţia lui Dumnezeu.
 • A Living Book, Autobiographical Reflections 1
 • DVD NTSC - Prayer and the Value of Community
 • DVD NTSC - Good and evil are the two forces that drive ...
 • Cosmic Hierarchy and the Law of Evolution - DVD NTSC
 • Intuition, a faculty of our higher self - DVD NTSC
 • Sexual Force or the Winged Dragon
 • Under the Dove, the Reign of Peace - 2nd edition
 • The True Meaning of Christ's Teaching
 • Truth: Fruit of Wisdom and Love
 • Love Greater Than Faith