My account |   en

Egregorul porumbelului păcii

Collection Izvor Collection

Egregorul porumbelului păcii

P0208RO

160 pagini  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands English Arabic

Pacea nu va veni în lume decât atunci când fiecare fiinţă umană va lucra să o instaleze mai întâi în ea însăşi, în gândurile, sentimentele şi faptele sale

I. Pentru o mai bună înţelegere a păcii – II. Avantajele unificării popoarelor – III. Aristocraţie şi democraţie, capul şi stomacul – IV. Despre bani – V. Asupra repartiţiei bogăţiilor – VI. Comunism şi capitalism, două manifestări complementare – VII. Pentru o nouă concepţie a economiei – VIII. Ceea ce oricare om politic trebuie să ştie – IX. Împărăţia lui Dumnezeu.
  • A New Earth - Methods, exercises, formulas, prayers
  • Calendar 2018: 'In Nature’s sanctuary'
  • The Powers of Thought  - The Audio Book
  • Paneurythmy
  • Man, Master of his Destiny
  • A Philosophy of Universality
  • What is a Spiritual Master?
  • Daily Meditations 2013
  • An encounter with Omraam Mikhaël Aïvanhov