My account |   en

Forţa sexuală sau Balaurul înaripat

Collection Izvor Collection

Forţa sexuală sau Balaurul înaripat

P0205RO

167 pagini  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands

A îmblânzi, a domoli şi a orienta forţa sexuală pentru a te putea proiecta până pe cele mai înalte culmi ale spiritului

l. Balaurul înaripat - ll. Iubire şi sexualitate - lll. Forţa sexuală, condiţie a vieţii pe pământ - lV. Despre plăcere - V. Pericolele tantrismului - Vl. Iubiţi fără să asteptaţi să fiţi iubiţi - Vll. Iubirea este răspândită peste tot în univers
Vlll. Iubirea spirituală este o formă superioară de hrană - lX. Un transformator al energiei sexuale: înaltul ideal - X. Să deschidem iubirii o cale spre înalt
  • Life with the Master Peter Deunov, Autobiographical Reflections 2
  • Hrani Yoga - The alchemical and magical meaning of nutrition
  • On the Art of Teaching, from the Initiatic Point of View (3)
  • DVD NTSC - Thought needs feeling in order to manifest
  • The Living Book of Nature
  • The Book of Divine Magic
  • Daily meditations 1995
  • Daily meditations 1997
  • Daily meditations 2009
  • Daily Meditations 2017