My account |   en

Het mysterie van het licht - door Georg Feuerstein

Collection Testimonies

Het mysterie van het licht  - door Georg Feuerstein

T0018NL

344 pag.  Français Deutsch English

Biografie van Omraam Mikhaël Aïvanhov door de Amerikaanse schrijver/filosoof Georg Feuerstein. In de eerste negentig pagina's schetst de auteur een gaaf portret van Aïvanhov. Met zijn eigen diepgaande kennis van de grote spirituele tradities belicht Feuerstein in de daaropvolgende hoofdstukken de kenmerkende aspecten van Aïvanhovs leer en plaatst ze in een wereldwijd historisch perspectief. Een chronologisch overzicht en een trefwoordenregister completeren dit boek tot een handzaam naslagwerk. Dit boek is dankzij de uitvoerige achtergrondinformatie en heldere oriëntatie een goede inleiding op het oeuvre van Aïvanhov.

I De Meester
1. De jeugdjaren van Omraam Mikhaël Aïvanhov
2. Ontmoeting met zijn leermeester
3. Aïvanhov: ziener, leermeester en genezer van zielen

II Het Onderricht
4. Filosofie en het mysterie van het menszijn
5. Het magisch universum
6. Het boek van de natuur ontcijferen
7. Het geheim van de zon
8. Het spirituele werk
9. De discipline van het licht 10. Het temmen van de seksuele draak
11. De waarachtige diepte van het christendom
12. Het onderricht van Aïvanhov en wereldwijde vernieuwing"
  • The New Year
  • The Fruits of the Tree of Life - The Cabbalistic Tradition
  • Spirit and Matter - how to harmonize them within - DVD NTSC
  • The Yoga of Nutrition
  • The Book of Divine Magic
  • Love Greater Than Faith
  • Daily meditations 1995
  • Daily meditations 1997
  • Daily meditations 2007