My account |   en

Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek

Collection Izvor Collection

Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek

P0214NL

224 pag.  Português Deutsch English Italiano Arabic Español

Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek.
In het universum heersen twee oerprincipes, die zich openbaren in iedere uiting van de natuur en het leven: het mannelijke en het vrouwelijke principe. De hele schepping is het resultaat van het samenspel der twee principes, die op hun beurt de scheppende cosmische principes vertegenwoordigen, namelijk de Hemelse Vader en de Goddelijke Moeder. Zij weerspiegelen zich ook in man en vrouw.

I De spirituele galvanoplastiek
II Man en vrouw, afspiegeling van het mannelijk en vrouwelijk principe
III Het huwelijk
IV Beminnen zonder te willen bezitten
V Hoe de uitingsvormen van de liefde te verbeteren
VI Alleen de goddelijke liefde behoedt de menselijke liefde
VII De seksuele daad gezien vanuit de inwijdingswetenschap
VIII Over de zonnenatuur van de kinderen
IX Het verwekken van kinderen
X De zwangerschap
XI De kinderen van ons verstand en van ons hart
XII Geef de vrouw opnieuw de plaats die haar toekomt
XIII Het Koninkrijk van God, kind van de kosmische Vrouw"
 • The Divine Seed (Sunbeam Collection)
 • Paneurythmy
 • Prayer and the Value of Community - DVD NTSC
 • The Symbolic Language of Geometrical Figures
 • Harmony and Health
 • Daily meditations 1999
 • Daily meditations 2009
 • Daily Meditations 2020
 • The Tree of Life
 • The Life of a Master in the West - NEW EDITION