My account |   en

Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek

Collection Izvor Collection

Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek

P0214NL

224 pag.  Português Deutsch English Italiano Arabic Español

Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek.
In het universum heersen twee oerprincipes, die zich openbaren in iedere uiting van de natuur en het leven: het mannelijke en het vrouwelijke principe. De hele schepping is het resultaat van het samenspel der twee principes, die op hun beurt de scheppende cosmische principes vertegenwoordigen, namelijk de Hemelse Vader en de Goddelijke Moeder. Zij weerspiegelen zich ook in man en vrouw.

I De spirituele galvanoplastiek
II Man en vrouw, afspiegeling van het mannelijk en vrouwelijk principe
III Het huwelijk
IV Beminnen zonder te willen bezitten
V Hoe de uitingsvormen van de liefde te verbeteren
VI Alleen de goddelijke liefde behoedt de menselijke liefde
VII De seksuele daad gezien vanuit de inwijdingswetenschap
VIII Over de zonnenatuur van de kinderen
IX Het verwekken van kinderen
X De zwangerschap
XI De kinderen van ons verstand en van ons hart
XII Geef de vrouw opnieuw de plaats die haar toekomt
XIII Het Koninkrijk van God, kind van de kosmische Vrouw"
  • The New Year
  • The Mysteries of Yesod - Foundations of Spiritual Life
  • The Key to the Problems of Existence
  • Love and Sexuality - Part 1
  • DVD NTSC - Only a high ideal brings fulfilment
  • What is a Spiritual Master?
  • The Egregor of the Dove or the Reign of Peace
  • Angels and other Mysteries of The Tree of Life
  • Daily meditations 1995
  • Peter Deunov’s Paneurhythmy - Dance movements and musical scores