My account |   en

Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek

Collection Izvor Collection

Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek

P0214NL

224 pag.  Português Deutsch English Italiano Arabic Español

Mystiek van man en vrouw; spirituele galvanoplastiek.
In het universum heersen twee oerprincipes, die zich openbaren in iedere uiting van de natuur en het leven: het mannelijke en het vrouwelijke principe. De hele schepping is het resultaat van het samenspel der twee principes, die op hun beurt de scheppende cosmische principes vertegenwoordigen, namelijk de Hemelse Vader en de Goddelijke Moeder. Zij weerspiegelen zich ook in man en vrouw.

I De spirituele galvanoplastiek
II Man en vrouw, afspiegeling van het mannelijk en vrouwelijk principe
III Het huwelijk
IV Beminnen zonder te willen bezitten
V Hoe de uitingsvormen van de liefde te verbeteren
VI Alleen de goddelijke liefde behoedt de menselijke liefde
VII De seksuele daad gezien vanuit de inwijdingswetenschap
VIII Over de zonnenatuur van de kinderen
IX Het verwekken van kinderen
X De zwangerschap
XI De kinderen van ons verstand en van ons hart
XII Geef de vrouw opnieuw de plaats die haar toekomt
XIII Het Koninkrijk van God, kind van de kosmische Vrouw"
  • A New Dawn: Society and Politics in the Light of Initiatic Science (1)
  • Calendar 2016: 'The Four Elements - Fire'
  • Cosmic Creation - Union of the Masculine and Feminine
  • Man's Psychic Life : Elements and Structures
  • Harmony and Health
  • Sons and Daughters of God
  • Daily Meditations 2011
  • Omraam Mikhaël Aïvanhov, Master of the great FBU - Agnès Lejbowicz
  • The Life of a Master in the West - NEW EDITION