My account |   en

Yoga nutriţiei

Collection Izvor Collection

Yoga nutriţiei

P0204RO

136 pagini  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Modul în care ne hrănim este la fel de important ca hrana în sine. Putem extrage prin gândurile şi sentimentele noastre elementele spirituale ce contribuie la înflorirea întregii noastre fiinţe

I. Hrana, un act care priveşte întreaga fiinţă – II. Hrani-yoga – III. Hrana, o scrisoare de iubire trimisă de Creator – IV. Alegerea hranei – V. Vegetarismul - VI. Morala nutriţiei – VII. Postul. 1) Postul, o metodă de purificare. 2) Postul, un alt mod de a te hrani – VIII. Despre împărtăşanie – IX. Semnificaţia binecuvântării – X. Lucrarea spiritului asupra materiei – XI. Legea schimburilor.
  • A New Dawn: Society and Politics in the Light of Initiatic Science (1)
  • Life and Work in an Initiatic School (1)
  • Freedom, the Spirit Triumphant
  • Man's Two Natures, Human and Divine
  • The Symbolic Language of Geometrical Figures
  • The Book of Revelations: a Commentary
  • The Wellsprings of Eternal Joy
  • Daily meditations 2003
  • Daily meditations 2004
  • The Mystery of Light by Georg Feuerstein