My account |   en

Yoga nutriţiei

Collection Izvor Collection

Yoga nutriţiei

P0204RO

136 pagini  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Modul în care ne hrănim este la fel de important ca hrana în sine. Putem extrage prin gândurile şi sentimentele noastre elementele spirituale ce contribuie la înflorirea întregii noastre fiinţe

I. Hrana, un act care priveşte întreaga fiinţă – II. Hrani-yoga – III. Hrana, o scrisoare de iubire trimisă de Creator – IV. Alegerea hranei – V. Vegetarismul - VI. Morala nutriţiei – VII. Postul. 1) Postul, o metodă de purificare. 2) Postul, un alt mod de a te hrani – VIII. Despre împărtăşanie – IX. Semnificaţia binecuvântării – X. Lucrarea spiritului asupra materiei – XI. Legea schimburilor.
  • Life with the Master Peter Deunov, Autobiographical Reflections 2
  • On the Art of Teaching, from the Initiatic Point of View (3)
  • Songs of the Fraternité Blanche Universelle
  • Man's Two Natures, Human and Divine
  • The Path of Silence
  • The Laughter of a Sage
  • Daily meditations 1997
  • Daily Meditations 2017
  • Peter Deunov’s Paneurhythmy - Dance movements and musical scores