My account |   en

Omul spre victoria destinului său

Collection Izvor Collection

Omul spre victoria destinului său

P0202RO

192 pagini  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Ca să ajungă stăpânul propriului destin, omul trebuie să înţeleagă că legile care guvernează viaţa sa fizică, psihică şi spirituală sunt analoge cu legile care guvernează universul

I. Legea cauzelor şi a consecinţelor - II. «Vei separa subtilul de grosier» - III. Evoluţie şi creaţie - IV. Justiţie umană şi justiţie divină - V. Legea corespondenţelor – VI. Legea naturii şi legile morale – VII. Legea înregistrării – VIII. Reîncarnarea.
  • Reincarnation (Sunbeam Collection)
  • Spiritual Alchemy
  • The Splendour of Tiphareth - The Yoga of the Sun
  • A New Dawn: Society and Politics in the Light of Initiatic Science (2)
  • The Egregor of the Dove or the Reign of Peace
  • Creation: Artistic and Spiritual
  • Harmony and Health
  • The Faith that Moves Mountains
  • Daily Meditations 2016
  • Daily Meditations 2021