My account |   en

Omul spre victoria destinului său

Collection Izvor Collection

Omul spre victoria destinului său

P0202RO

192 pagini  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Ca să ajungă stăpânul propriului destin, omul trebuie să înţeleagă că legile care guvernează viaţa sa fizică, psihică şi spirituală sunt analoge cu legile care guvernează universul

I. Legea cauzelor şi a consecinţelor - II. «Vei separa subtilul de grosier» - III. Evoluţie şi creaţie - IV. Justiţie umană şi justiţie divină - V. Legea corespondenţelor – VI. Legea naturii şi legile morale – VII. Legea înregistrării – VIII. Reîncarnarea.
  • A Living Book, Autobiographical Reflections 1
  • The Importance of Light (Sunbeam Collection)
  • Love and Sexuality - Part 1
  • Toward a Solar Civilization
  • Man, Master of his Destiny
  • Education Begins Before Birth
  • Light is a Living Spirit
  • The Zodiac, Key to Man and to the Universe
  • Daily meditations 1994
  • Daily Meditations 2014