My account |   en

Omul spre victoria destinului său

Collection Izvor Collection

Omul spre victoria destinului său

P0202RO

192 pagini  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Ca să ajungă stăpânul propriului destin, omul trebuie să înţeleagă că legile care guvernează viaţa sa fizică, psihică şi spirituală sunt analoge cu legile care guvernează universul

I. Legea cauzelor şi a consecinţelor - II. «Vei separa subtilul de grosier» - III. Evoluţie şi creaţie - IV. Justiţie umană şi justiţie divină - V. Legea corespondenţelor – VI. Legea naturii şi legile morale – VII. Legea înregistrării – VIII. Reîncarnarea.
  • The New Year
  • The Mysteries of Yesod - Foundations of Spiritual Life
  • The Key to the Problems of Existence
  • Love and Sexuality - Part 1
  • DVD NTSC - Only a high ideal brings fulfilment
  • What is a Spiritual Master?
  • The Egregor of the Dove or the Reign of Peace
  • Angels and other Mysteries of The Tree of Life
  • Daily meditations 1995
  • Peter Deunov’s Paneurhythmy - Dance movements and musical scores