My account |   en

Omul spre victoria destinului său

Collection Izvor Collection

Omul spre victoria destinului său

P0202RO

192 pagini  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Ca să ajungă stăpânul propriului destin, omul trebuie să înţeleagă că legile care guvernează viaţa sa fizică, psihică şi spirituală sunt analoge cu legile care guvernează universul

I. Legea cauzelor şi a consecinţelor - II. «Vei separa subtilul de grosier» - III. Evoluţie şi creaţie - IV. Justiţie umană şi justiţie divină - V. Legea corespondenţelor – VI. Legea naturii şi legile morale – VII. Legea înregistrării – VIII. Reîncarnarea.
 • The Divine Seed (Sunbeam Collection)
 • The Second Birth
 • Thought needs feeling in order to manifest - DVD NTSC
 • A Philosophy of Universality
 • Man's Subtle Bodies and Centres
 • Creation: Artistic and Spiritual
 • Looking into the Invisible - Intuition, Clairvoyance, Dreams
 • ‘Walk While You Have the Light’
 • Daily meditations 2008
 • Peter Deunov’s Paneurhythmy - Dance movements and musical scores