My account |   en

Omul spre victoria destinului său

Collection Izvor Collection

Omul spre victoria destinului său

P0202RO

192 pagini  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Ca să ajungă stăpânul propriului destin, omul trebuie să înţeleagă că legile care guvernează viaţa sa fizică, psihică şi spirituală sunt analoge cu legile care guvernează universul

I. Legea cauzelor şi a consecinţelor - II. «Vei separa subtilul de grosier» - III. Evoluţie şi creaţie - IV. Justiţie umană şi justiţie divină - V. Legea corespondenţelor – VI. Legea naturii şi legile morale – VII. Legea înregistrării – VIII. Reîncarnarea.
  • Life Force
  • A New Earth - Methods, exercises, formulas, prayers
  • Life and Work in an Initiatic School (1)
  • DVD NTSC - Working towards universality and brotherhood
  • The Tree of the Knowledge of Good and Evil
  • Man's Two Natures, Human and Divine
  • Harmony and Health (purple cover)
  • Daily meditations 1995
  • Daily meditations 1998
  • Daily Meditations 2015