My account |   en

Omul spre victoria destinului său

Collection Izvor Collection

Omul spre victoria destinului său

P0202RO

192 pagini  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Ca să ajungă stăpânul propriului destin, omul trebuie să înţeleagă că legile care guvernează viaţa sa fizică, psihică şi spirituală sunt analoge cu legile care guvernează universul

I. Legea cauzelor şi a consecinţelor - II. «Vei separa subtilul de grosier» - III. Evoluţie şi creaţie - IV. Justiţie umană şi justiţie divină - V. Legea corespondenţelor – VI. Legea naturii şi legile morale – VII. Legea înregistrării – VIII. Reîncarnarea.
 • The High Ideal
 • The Divine Seed (Sunbeam Collection)
 • Cosmic Moral Laws
 • Know Thyself: Jnana Yoga - Part 2
 • A New Dawn: Society and Politics in the Light of Initiatic Science (1)
 • The Powers of Thought - The Audio Book
 • The role of the Mother during Gestation
 • Intuition, a faculty of our higher self - DVD NTSC
 • The Faith that Moves Mountains
 • The Mystery of Light by Georg Feuerstein