My account |   en

Omul spre victoria destinului său

Collection Izvor Collection

Omul spre victoria destinului său

P0202RO

192 pagini  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Ca să ajungă stăpânul propriului destin, omul trebuie să înţeleagă că legile care guvernează viaţa sa fizică, psihică şi spirituală sunt analoge cu legile care guvernează universul

I. Legea cauzelor şi a consecinţelor - II. «Vei separa subtilul de grosier» - III. Evoluţie şi creaţie - IV. Justiţie umană şi justiţie divină - V. Legea corespondenţelor – VI. Legea naturii şi legile morale – VII. Legea înregistrării – VIII. Reîncarnarea.
  • A Living Book, Autobiographical Reflections 1
  • Reincarnation (Sunbeam Collection)
  • The Fruits of the Tree of Life - The Cabbalistic Tradition
  • Spirit and Matter - how to harmonize them within - DVD NTSC
  • The Living Book of Nature
  • True Alchemy or the Quest for Perfection
  • Daily meditations 2002
  • Daily Meditations 2015
  • Daily Meditations 2019
  • Omraam Mikhaël Aïvanhov, Master of the great FBU - Agnès Lejbowicz